kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2009/24464 E.N , 2010/997 K.N.

İlgili Kavramlar

CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
DENEME SÜRESİ
HÜKMÜN AÇIKLANMASI
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Özet
SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİKTEN SONRA DENEME SÜRESİNDE YENİDEN SUÇ İŞLEDİĞİ İÇİN ÖNCEKİ HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLİRKEN CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLEBİLMESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ İÇİN, DURUŞMA AÇILIP SANIK VE SAVUNMANI DİNLENDİKTEN SONRA KARAR VERİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavalıgı'nm 03.01.2009 ve 06.11.2009 tarihli teblignameleri ile Dairemize gönderilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık hakkında kurulmuş olan 26.06.2006 günlü hükümde, 5395 sayılı Yasa'nın 23. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri birakılmasına karar verildiği, sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle, dosya üzerinden inceleme yapılıp 25.06.2007 günlü ek kararla, önceki hükmün açıklanmasına ve "Açıklanmasına karar verilen hükümde CMK'nın 231/11. maddesi gereği herhangi bir değişiklik yapılmasına, ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine takdiren yer olmadığına, hükmün aynen infazına," karar verildiğinin anlaşılması karşısında; 5271 sayılı CMK'nın 231/11. maddesinde; "...Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir." biçimindeki düzenleme gözetilerek, sanık hakkında ortaya çıkan yeni durum nedeniyle maddede öngörülen cezanın bireyselleştirilebilmesi yönünden bir değerlendirme yapılabilmesi için, duruşma açılıp sanık ve savunmanı dinlendikten sonra hukuki durumunun takdiri gerektiği düşünülmeden, dosya üzerinden inceleme yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık İsmail savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle kısmen istem gibi (BOZULMASINA), 10.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA