kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/14719 E.N , 2010/667 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVLİ MAHKEME
İZİNSİZ KUM OCAĞI ÇALIŞTIRMAK

Özet
TABİATTA DOĞAL OLARAK BULUNAN KUM VE ÇAKILIN MADEN OLARAK KABUL EDİLDİĞİ, BU ŞEKİLDE MADEN ÇIKARILMASININ DEVLET MALINA KARŞI İŞLENMİŞ FİİL SAYILACAĞI VE BU FİİLİ İŞLEYENLERİN ADLİ TAKİBAT YAPILMAK ÜZERE İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanıklar savunmanının görevsizlik kararına yönelik temyiz isteğinin in-celenmesinde;

01.02.2005 günlü tutanakla sanık Yılmaz'ın sahibi olduğu kum-çakıl ocağında Sakarya Nehri içine yapılan mahmuzun uç kısmında sallama kepçeyle kum çıkarıldığının saptandığı, keşifte ise bilirkişi tarafından mahmuz yapılan yerin tamamının ruhsat sahasının dışında kaldığının saptandığı olayda; 3213 sayılı Yasa'nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 2-a maddesinde "inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakılın" maden olarak kabul edildiği, anılan Yasa'nın 12/5. maddesine göre de n...bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir." hükmüne yer verilmiş olması karşısında, mahkemece yargılamaya devam edilerek sanıkların kastı belirlenip, hukuki durumlarının değerlendirilmesi yerine eylemin Kıyı Kanunu'na uyduğundan söz edilerek görevsizlik kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Muhittin ve Yılmaz savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 26.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA