kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/16425 E.N , 2010/670 K.N.

İlgili Kavramlar

UZLAŞMA
UZLAŞMA GİDERİ

Özet
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA UZLAŞMA GİDERLERİNİ ÖDEMESİ İÇİN SÜRE VERİLDİĞİ, SANIĞIN PARAYI YATIRMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTMESİNE KARŞIN YATIRMADIĞI GEREKÇESİYLE UZLAŞMA HÜKÜMLERİ UYGULANMAMIŞ İSE DE, 5271 SAYILI YASA'NIN 253/22. MADDESİ HÜKMÜ DEĞERLENDİRİLEREK TARAFLARA YÖNTEMİNE UYGUN UZLAŞMA ÖNERİSİNDE BULUNULMALIDIR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Sanıklar Arife ve Filiz hakkında, hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

2-Suç tarihinde onsekiz yaşından küçük olan sanık Neşe hakkında uzlaşma hükümlerinin uygulanması bakımından; mahkemece sanığa uzlaşmayı istediği takdirde, belirlenen 250.00 TL uzlaşma masrafının ödenmesi için on günlük süre verildiği, sanık on gün içerisinde parayı yatırmak istediğini ifade etmesine karşın, süre sonunda masrafın ödenmemesi üzerine, sanık hakkında uzlaşma hükümleri uygulanmamış ise de; 5560 sayılı Yasa'yla değişik 253. maddenin 22. fıkrası hükmü değerlendirilmeden ve buna göre taraflara yöntemine uygun uzlaşma önerisinde bulunulmadan yazılı biçimde uygulama yapılması,

4-Sanık Neşe hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası'nın 23. maddesi uyarınca değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Filiz, Neşe ve Arife savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 28.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA