kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/14948 E.N , 2010/1109 K.N.

İlgili Kavramlar

DAVANIN SUÇTAN ZARAR GÖRENE BİLDİRİLMESİ
SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMASI

Özet
SUÇTAN ZARAR GÖREN BEDAŞ KURUMU DAVADAN HABERDAR EDİLMELİDİR.

BERAAT KARARI YÖNÜNDEN DOSYA KAPSAMINA GÖRE İLK BAKIŞTA EYLEMİN SUÇ OLUŞTURMAYACAĞININ ANLAŞILMASI HALİ İLE SINIRLI OLARAK SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILABİLECEĞİ KURALININ UYGULANACAĞI GÖZETİLMELİDİR.İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Suçtan zarar gören yakınan BEDAŞ Kurumu davadan haberdar edilip katılma olanağı tanınmadan, tensip kararı ile duruşma açılmaksızın yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

2-Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 21.09.1992 ve 225-236 sayılı kararı ile uyum gösteren diğer Genel Kurul ve Daire kararlarında açıklandığı üzere, Ceza Yargılama Yasası'nda mahkemeye gelmemiş sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel kuralın istisnalarından biri olarak öngörülen CMUK'nun 223/son (5271 sayılı CMK'nın 193/2.) maddesinin, beraat kararı yönünden dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması hali ile sınırlı olarak uygulama yerinin mevcut olduğu gözetilmeden, 1412 sayılı CMUK'nın 223/son (5271 sayılı CMK'nın 193/2.) maddesinin yanlış yorumlanması sonucu, sanığın usulen sorgusu yapılmadan delil takdiri yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle anılan Yasa'nın 236. maddesine aykırı davranılması,

3- 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5235 sayılı Yasa'nın 10 ve 11. maddeleri gereğince, davaya bakmanın üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, yakınan BEDAŞ vekilinin temyiz itirazı ile teb-liğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 10.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA