kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/24501 E.N , 2010/345 K.N.

İlgili Kavramlar

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
LEHE KANUN UYGULAMASI

Özet
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU KARMA NİTELİKTE OLUP, MADDİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN YÖNÜ DİKKATE ALINDIĞINDA LEHE KANUNLARIN GEÇMİŞE YÜRÜMESİ İLKESİ UYARINCA,5271 SAYILI YASA'NIN 231. MADDESİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.
İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi hukukumuza ilk olarak 15.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23. maddesi ile çocuklar hakkında, 5560 sayılı Yasa'nın 23. maddesiyle 5271 sayılı Yasa'nın 231. maddesine eklenen 5-14. fıkraları ile büyükler için kabul edilmiş, aynı Yasa'nın 40. maddesiyle 5395 sayılı Yasa'nın 23. maddesi değiştirilmek suretiyle denetim süresindeki farklılıklar hariç olmak koşuluyla çocuk suçlular ile yetişkin suçlular hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına aynı koşullara tabi kılınmıştır. 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5278 sayılı Yasa'nın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında değişiklik ile hükmolunan 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezaları için uygulanabilir hale getirilmiştir.

CGK'nın 19.02.2008 gün ve 346-25 sayılı kararında açıkça vurgulandığı üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kurumu karma niteliğe haiz bir kurum olup, maddi ceza hukukuna ilişkin yönü dikkate alındığında 5237 sayılı Yasa'nın 7. maddesinde tanımlanan geçmişe yürümesi ilkesi uyarınca ve yasa koyucunun olası tartışmaları engelleyen biçimde 08.02.2008 gün ve 5728 sayılı Yasa'nın geçici 1. maddesi dikkate alındığında, 5728 sayılı Yasa ile değişik CMK'nın 231. maddesinin yeniden değerlendirilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Emrah savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 21.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA