kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/10627 E.N , 2010/733 K.N.

İlgili Kavramlar

ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Özet
15-18 YAŞ GRUBUNDA OLUP CEZA SORUMLULUĞU BULUNAN SANIK HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI VERİLİP, AYRICA ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLEMEZ.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde ince-lenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5395 sayılı Yasa'nın 11. maddesinde; xxBu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır" biçimindeki düzenleme gözetilmeden, 15-18 yaş grubunda olup ceza sorumluğu bulunduğunda kuşku bulunmayan sanık hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verilip, ayrıca 5237 sayılı Yasa'nın 56. maddesinin yollamasıyla anılan Yasa'nın 5 ve 11. maddeleri uyarınca koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ali savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektir-

mediğinden 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından, "TCK'nın 56. maddesi yollaması ile 5395 sayılı Yasa'nın 11 ve 5. maddeleri gereğince hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin cümlenin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 27.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA