kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/23616 E.N , 2009/14177 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
SUÇA TEŞEBBÜS
UZLAŞMA

Özet
İHBAR ÜZERİNE KOLLUK GÖREVLİLERİNİN SANIKLARIN GİTTİKLERİ YÖNDE YAPTIKLARI ARAŞTIRMA SONUCU DEMİRLERLE BİRLİKTE SANIKLARI YAKALAMALARI BİÇİMİNDEKİ OLUŞTA, KESİNTİSİZ TAKİP OLMAMASI NEDENİYLE SUÇUN TAMAMLANDIĞI GÖZETİLMELİDİR.

SUÇA KONU DEMİRLERİN MÜTEAHHİT FİRMAYA AİT OLMASI KARŞISINDA 5395 SAYILI YASA'NIN 23 VE 24. MADDELERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMALIDIR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-İhbar üzerine kolluk görevlilerinin, sanıkların gittikleri yönde yap tıkları araştırma sonucu suça konu demirlerle birlikte yakalamaları biçimindeki oluşta, kesintisiz takip olmadığı, bu nedenle suçun tamamlandığı gözetilmeden yazılı şekilde suçun kalkışma aşamasında kaldığı kabul edilerek eksik ceza verilmesi,

2-Suça konu demirlerin, müteahhit firmaya ait olduğunun anlaşılması karşısında, hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası'nın 23 ve 24. maddeleri yönünden değerlendirme yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Cumhur, Gökhan savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan neden lerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. mad desi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış haklarının korunmasına, 02.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA