kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2009/16055 E.N , 2010/59 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

Özet
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN HÜKÜMLÜNÜN YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE CEZASINDAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Murat'ın 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 142/2-d maddesi uyarınca 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin (Antalya Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nin 16.06.2005 tarihli ve 2003/1041 esas 2005/2096 sayılı temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yanarına bozma istemine dayalı 30.06.2009 gün ve KYB.2005/184914 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 07.07.2009 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

Anılan yazıda;

(01.06.1985 doğumlu olup suçun işlendiği tarihte 18 yaşını bitirmediği anlaşılan sanık hakkında suç tarihi gözetilerek lehine olan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 31/3. maddesinin 5377 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki halinin uygulanmaması suretiyle fazla cezaya hükmolunması, Yasaya aykırı olduğundan, anılan kararın 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bozulması, anılan maddenin 4. fıkrasının (d) bendi gereğince karar verilmesi) Dairemizden istenilmiştir.

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı ve incelenen dosya içeriğine göre;

Kayden 01.06.1985 doğumlu olup suç tarihi olan 29.10.2002 tarihinde henüz 18 yaşını doldurmamış olan hükümlü Murat hakkında yaş küçüklüğü nedeniyle 5237 sayılı TCY'nin 31. maddesi uyarınca cezasından indirim yapılması gerektiği gözetilmeden fazla cezaya hükmolunması, usul ve yasaya aykırı olduğundan, istemin kabulü ile hırsızlık suçundan hükümlü Murat hakkında Antalya Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilip kesinleşen 16.06.2005 tarih ve 2003/1041-2005/2096 sayılı kararın 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince (BOZULMASINA), aynı Yasa'nın 309/4-d maddesi gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCY'nin 142/2-d maddesi uyarınca hükmolunan 6 yıl hapis cezasından aynı Yasa'nın 31/3. maddesi uyarınca suç tarihine göre 1/2 oranında indirim yapılarak sonuçta 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, mahkemesince 5395 sayılı Yasa'nın 23. maddesinin yerinde değerlendirilmesine, karardaki diğer yönlerin saklı tutulmasına, 18.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA