kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/25285 E.N , 2009/15928 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVLİ MAHKEME
HIRSIZLIK
YAĞMA

Özet
GECELEYİN YAKINANIN KAPILARINI KİLİTLEYİP UYUDUĞU ODADA SES DUYMASI ÜZERİNE UYANIP KİM O DEDİĞİNDE, SANIĞIN BIÇAKLA SUS YOKSA BIÇAKLARIM DEDİĞİ SIRADA DİĞER YAKINANIN UYANDIĞI, SANIĞIN KAPIYI KİLİTLEYİP KAÇTIĞI, KOLLUĞA HABER VERİLMESİ ÜZERİNE DE ÇATI KATINDA YAKALANDIĞI VE ÜZERİNDE YAKINANA AİT CEP TELEFONU VE ARACININ KONTAK ANAHTARI BULUNDUĞU OLAYIN YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINI DEĞERLENDİRME GÖREVİNİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Katılan ve aynı odada kalan diğer kişilerin üzerine kapıyı kilitleyen sanık hakkında özgürlüğü kısıtlama suçundan zamanaşımı içerisinde dava açılması olanaklı görülmüştür.

Yakınan çalıştığı firmaya ait yurttaki kapılarını kilitleyerek uyuduğu odada, 04.07.2006 günü saat 04.30 sıralarında ses duyması üzerine uyanıp "kim o" deyince sanığın elinde bıçakla üzerine doğru gelip "sus yoksa bıçaklarım" dediği sırada aynı yerde kaldıkları Ramazan'ın uyandığı, sanığın odadan çıkarak kapıyı yakınanların üzerine kilitlediği ve kaçmaya başladığı, 1. kattaki odanın penceresinden Ramazan'ın atlayarak sanığı aradığı ancak bulamadığı, Ahmet'in kolluğa haber vererek binanın dış kapısını kilitlediği, olay yerine gelen kolluğun sanığı binanın çatı katında projektörle arama sonucu yakaladığı ve sanığın üst aramasında yakınana ait cep telefonu ile aracına ait kontak anahtarının bulunduğunun iddia edilmesi karşısında; eylemin sübutu halinde 5237 sayılı TCY'nin 149/1-a-d-h bentlerine uyan yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine 03.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA