kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2008/6995 E.N , 2009/12966 K.N.

İlgili Kavramlar

ETKİN PİŞMANLIK
HIRSIZLIK
KİŞİNİN MALINI KORUYAMAYACAK DURUMDA OLMASINDAN YARARLANARAK HIRSIZLIK

Özet
BİNDİĞİ DOLMUŞTA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN YAKINANA YARDIM ETME BAHANESİYLE HASTANEYE GÖTÜREN SANIĞIN, YAKINANIN BAYILMASINDAN YARARLANIP PARA VE EŞYALARINI ÇALMASI EYLEMİ, 5237 SAYILI YASA'NIN 142/2-A MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURUR.

SANIK SUÇA KONU TELEFONU KOVUŞTURMA EVRESİNDE KENDİLİ-ĞİNDEN İADE ETTİĞİNE GÖRE, YAKINANDAN KISMİ GERİ VERMEYE İLİŞKİN RIZASI SORULDUKTAN SONRA SANIĞIN DURUMU BELİRLENMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı,
Ancak;

1- Bindiği dolmuşta, epilepsi krizi geçiren yakınanı, araç şoförüyle birlikte yardım etme bahanesiyle hastaneye götüren sanığın, yakınanın bayılmasından yararlanarak, para ve eşyalarını çalması eyleminin 5237 sayılı TCY'nin 142/2-a maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı maddenin (b) bendiyle uygulama yapılması,
2- Sanığın suça konu telefonu "kovuşturma evresinde" kendiliğinden iade ettiğinin anlaşılması karşısında, yakınandan kısmi geri vermeye rızası bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra sonucuna göre sanık hakkında TCY'nin 168/4. maddesi aracılığıyla aynı maddenin 1. fıkrasının uygulama olanağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Özgür savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 07.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA