kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/20360 E.N , 2009/10846 K.N.

İlgili Kavramlar

NİTELİKLİ YAĞMA
YAĞMA

Özet
GECE SAYILAN ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE CADDEDE DOLAŞAN YAKINAN VE TANIKLARA YÜKSEK SESTE KONUŞTUKLARI BAHANESİYLE BAĞIRIP, DİĞER SANIKLARLA BİRLİKTE ŞUNLARI DÖVELİM DİYEREK TEHDİT EDİP, BİR İNŞAATIN YANINA GÖTÜRÜP TELEFONLARINI İSTEMELERİ VE YAKINANIN TELEFONUNU GERİ İSTEMESİ ÜZERİNE DE, SENİ DELİK DEŞİK EDERİM DEMESİ EYLEMLERİ NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulun-madığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Beraatına karar verilen sanık E.Fuat ve diğer sanık Hüseyin ile birlikte, saat 20:30 sıralarında caddede dolaşan yakınan Burak ve tanıklar Şafak ve Murat'a yüksek sesle konuştukları bahanesiyle bağıran ve diğer sanıklara "gelin şunları dövelim" diyerek tehdit edip, bir inşaatın yanına götürdüğü yakınan ve tanıklardan telefon isteyerek, cebini yokladığı yakınan Burak'ın telefonunu alan sanık Mehmet'in, kendisinden telefonu geri isteyen ve diğer sanık Hüseyin'de gördüğü bıçaktan korkan yakınana, "bekle iki dakika, kırarım telefonunu", diğer sanıklara ise "çağırın şunu" diyerek uzaklaştığı, sanık Hüseyin'in ise telefonunu isteyen yakınan Burak'a "seni delik deşik ederim" diyerek tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, gece sayılan zaman dilimi içerisinde tehdit ettikleri yakınan Burak'ın cep telefonunu alan sanıklar Mehmet ve Hüseyin'in eylemlerinin 5237 sayılı TCY'nin 149/l-(a)(c)(h) maddesine uyan nitelikli yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun hukuki nitelendirmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hükümler kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mehmet ve Hüseyin savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 29.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA