kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2008/21993 E.N , 2009/10834 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
KARŞILIKSIZ YARARLANMA
LEHE KANUN UYGULAMASI
TELEFON HAT VE FREKANSLARI İLE ELEKTROMANYETİK DALGALARLA YAPILAN YAYINLARDAN KARŞILIKSIZ YARARLANMA

Özet
YAKINANA AİT TELEFON HATTINA SAPLAMA YAPARAK KULLANAN SANIĞIN EYLEMİ, TELEFON HAT YE FREKANSLARI İLE ELEKTROMANYETİK DALGALARLA YAPILAN YAYINLARDAN KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNU OLUŞTURUR.

SANIK HAKKINDA DAHA ÖNCE YASA MADDESİNDEKİ ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA BELİRLENDİĞİNE GÖRE, SANIK YARARINA OLAN YASANIN BELİRLENMESİNDE HER İKİ YASADA EYLEMİN UYDUĞU KABUL EDİLEN MADDELERDEKİ CEZALARIN ALT SINIRINA GÖRE KURULACAK HÜKÜMLERİN DİKKATE ALINMASI DOĞRU DEĞİLDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yakınana ait telefonu yakınanın bilgisi dışında ve kabule göre de hattına saplama yaparak değişik tarihlerde kullanan sanığın eylemi, 5237 sayılı TCY'nin 163/2. maddesindeki suçu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2- Sanık hakkında 765 sayılı TCY'nin 491/ilk maddesindeki suçtan alt sınırdan uzaklaşılarak ceza belirlendiği halde, sanık yararına yasa belirlenirken hükmün gerekçesinde, her iki yasada eylemin uyduğu kabul edilen maddelerdeki cezaların alt sınırına göre kurulacak hükümlerin gösterilmesi,

3- 20.04.2004 tarihli hüküm Cumhuriyet Savcısı tarafından "TCY'nin 80. maddesinin 522. maddesinden sonra uygulanması" gerekçesiyle temyiz edildiği ve o şekilde hesaplamada da hükmolunacak cezanın değişmediği ve bu nedenle aleyhe temyize başvurulduğu kabul edilemeyeceği gözetilmeden, ilk hükümden fazla cezaya hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Aydın savunmanının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 30.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA