kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2008/14827 E.N , 2009/10843 K.N.

İlgili Kavramlar

YAĞMA
YAĞMAYA KALKIŞMA

Özet
SANIKLARIN AYNI HAKSIZ ÇIKARI ELDE ETMEK İÇİN EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMALARI NEDENİYLE BİR TEK YAĞMAYA KALKIŞMA SUÇU OLUŞUR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçların sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tanık Özcan'ın jandarmadaki anlatımında, 08.06.2007 günü, saat 23:45 sıralarında, sanıkların gelerek "bundan sonra bize haftada 200 lira para vereceksiniz ve bu kahveye Abdullah'ı ortak edeceksiniz" dediklerini açıkladığı, yakınanın ise, sanıkların 08.06.2007 günü haraç istediklerinden, 10.06.2007 günü de "istediğimizi vereceksin, Abdullah kahvene ortak olacak" dedik-lerinden söz ettiği, 22.08.2007 günlü oturumda ise, her iki gelişlerinde de hem para hem de kahvenin yarısını vermesini istediklerini açıklamış olması kar-şısında; sanıkların aynı haksız çıkan elde etmek için eylemlerini gerçekleştirmiş olmaları nedeniyle, tek yağmaya kalkışma suçu oluştuğu halde, iki ayrı yağ-maya kalkışma suçunun kabulüyle yazılı biçimde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Abdullah ve Halil savunmanları ile sanık Mehmet ve savunmanının temyiz İtirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykın olarak (BOZULMASINA), 30.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA