kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/6379 E.N , 2009/10360 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMA
SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME

Özet
SANIĞIN ARACA TAKILI SAHTE PLAKAYA UYGUN BİLGİLERİN BULUNDUĞU VE İĞFAL KABİLİYETİNE SAHİP TESCİL BELGESİNE DAYANARAK AÇIK OTO PAZARINDA ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE SUÇA KONU ARACI SATIN ALMASINDA, HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMA SUÇUNU İŞLEDİĞİNE İLİŞKİN YETERLİ VE İNANDIRICI KANIT BULUNMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Hükmolunan cezanın tür ve miktarı bakımından ve süresinden sonra yapılan sanık savunmanının duruşmalı inceleme isteğinin, 5320 sayılı Yasa'nm 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca teb-liğname gibi REDDİNE,

Sanığın, 34 ... 6588 sayılı plakalar takılı olduğu halde, araca sahte plakaya uygun bilgilerin bulunduğu tescil ve trafik belgeleri ile birlikte açık oto pazarında Ahmet adlı kişiden Araç Satış Sözleşmesi düzenlemek suretiyle suça konu aracı satın aldığı. Ekspertiz Raporuna göre de; 34 ... 6588 sayılı plakalar ile tescil ve trafik belgelerinin iğfal kabiliyetine sahip olduklarının anlaşılması karşısında, hırsızlık malı bilerek satın almak suçunu işlediğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli, hukuka uygun, kesin, yeterli ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine, yazılı biçimde hükümlülüğüne karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Tahir savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 17.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA