kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/12523 E.N , 2009/10285 K.N.

İlgili Kavramlar

EKSİK SORUŞTURMA
SANIĞIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ
YAĞMA

Özet
SANIĞIN SUÇU İŞLEYENİN KENDİSİYLE AYNI ADDA BAŞKA BİRİ OLDUĞUNU SAVUNMASI, AYNI ADDA BAŞKA BİRİNİN BULUNMASI KARŞISINDA GÖZALTINA ALINAN SANIĞA AİT KAYITLAR VE PARMAK İZİ İLE AYNI ADLI DİĞER KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE PARMAK İZLERİ KARŞILAŞTIRILMALI, TEŞHİS UYGULAMASINA KONU FOTOĞRAF TEMİN EDİLEREK YAKINANDAN HANGİ FOTOĞRAF TEŞHİS ETTİĞİ AÇIKLATTIRILARAK YÜZLEŞME DE SAĞLANARAK SANIĞIN DURUMU BELİRLENMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm, sanıklar savunmanı tarafından du-ruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Hükmedilen cezaların sürelerine göre sanıklar savunmanının duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi gereğince REDDİNE,

Ali ve Emine oğlu sanık Levent'in 03.07.2007 havale tarihli dilekçesiyle "yüklenen suç ile bir ilgisinin bulunmadığını, kararda adı geçen şahıslardan hiç birini tanımadığını, olaydan ötürü 30.03.2005-27.04.2005 tarihleri arasında tutuklu kalan Levent'in kendisi olmadığını, belirtili tarihlerde Tuzla'da G... adlı tersanede çalışıyor olduğunu, ekte sunduğu ikamet ve nüfus kaydı incelendiğinde olaya karışan Levent'in başka birisi olduğunu, isim benzerliğinden dolayı yanlışlıkla hakkında hüküm kurulduğunu" belirterek kararın bozulmasını istediği görülmüş olmakla, yapılan incelemede;

29.12.2004 tarihli fotoğraf teşhis tutanağında, yakınan Osman'ın, kendisini kaçıran ve darp eden kişilerden birisinin gösterilen fotoğraftaki Levent olduğunu belirtmesi üzerine, 31.12.2004 tarihli Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı fezlekede, bu kişinin Sabri ve Samiye oğlu olduğu tespit edilmesine karşın, iddianameyle Ali ve Emine oğlu Levent hakkında dava açıldığı, gıyabi tutuklu olarak aranan sanığın yakalanmasından sonra 27.04.2005 tarihli oturumda kendisini Sabri ve Saime oğlu olarak tanıttığı ve sanıklardan Mustafa'nın amcasının oğlu olduğunu, olaya karışmadığını savunduğu, aynı oturumda tanık Veli'nin de olay günü gördüğü sanıklardan birisinin huzurdaki sanık olmadığını söylediği halde, gerekçeli kararda hakkında hüküm kurulan kişinin Ali ve Emine oğlu Levent olduğunun anlaşılması karşısında; mahkemede savunması alınan kişi ile 03.07.2007 tarihli dilekçe sahibi ve fotoğrafı teşhis edilen kişilerin aynı kişiler olup olmadığı araştırılıp, gözaltına alınıp daha sonra cezaevine konulan Sabri ve Saime oğlu Levent'e ait kayıtlar ve parmak izi ile Ali ve Emine oğlu Levent'in kimlik bilgileri ve parmak izinin karşılaştırılması yapılarak ve bu kişilere ait fotoğraflar ile Emniyet Müdürlüğü'nde teşhis edilen fotoğrafın temini sağlanarak yakınan Osman'dan hangi fotoğrafı teşhis ettiği açıklattırılıp, tüm yakınanlar ve diğer sanıklara gerçek sanık Levent'in hangisi olduğu sorularak ve yakınanlar temin edilip yüzleşme de
sağlandıktan sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mehmet, Savaş, Mustafa, Levent ve Hikmet savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA), 15.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA