kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/8745 E.N , 2007/6374 K.N.

İlgili Kavramlar

İSTİNABE

Özet
SanIğa atIlI suçun öngördüğü cezanIn alt sInIrI beş yIldan fazla hapİs cezasInI gerektİrdİğİnden, İstİnabe suretİyle sorgusunun yapIlamayacağI gözetİlmelİdİr.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Recep ve Mustafa haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin (İstanbul Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 23.12.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanları tarafından istenilmiş, sanık Mustafa savunmanı duruşma dahi talep etmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan kısmen ret ve kısmen bozma isteyen 21.04.2006 tarihli tebliğname ile 03.05.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmolunan cezanın türü ve süresine göre, sanık Mustafa savunmanının duruşmalı inceleme isteğinin 5271 sayılı CMK'nın 299. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,

Sanık Mustafa'ya yüklenen suçun öngördüğü cezanın alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan olduğu gözetilmeden, istinabe suretiyle sorgusu yapılarak 5271 sayılı CMK'nın 196/2. maddesine aykırı davra-nılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Recep ve Mustafa savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak (BOZULMASINA), 23.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA