kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/411 E.N , 2008/23553 K.N.

İlgili Kavramlar

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR

Özet
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK OLARAK SAYILMIŞ OLAN YAPTIRIMLAR, UYGULAYICIYA GENİŞ BİR ALANDA YAPTIRIM BELİRLEME YETKİSİ GETİRMEKLE BİRLİKTE; SOMUT OLAYA VE YAPTIRIMIN AMACINA UYGUN, SUÇLUYU VE TOPLUMU KORUMAYA YÖNELİK BİR GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLMESİ, ANAYASAL BİR HAK OLAN DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAYICI SONUÇ DOĞURACAK BİÇİMDE SANIĞIN GECE İKAMETİNDEN ÇIKMAMASI BİÇİMİNDE KARAR VERİLMEMESİ GEREĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Gerekçeli karar başlığında karar tarihinin gösterilmemesi, yerinde düzeltilmesi olanaklı hata kabul edilmiş, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddesi ışığında, sanık yararına hükmün önceki ve sonraki yasaların ilgili bütün hükümlerinin somut olaya ayrı ayrı uygulanarak, ortaya çıkacak sonuçların birbiri ile karşılaştırılması suretiyle bulunacağı gözetilmeden, sanığın sabit kabul edilen eyleminin 5237 sayılı TCY'nin 142/1-b maddesindeki hırsızlık suçunun yanı sıra aynı Yasa'nın 151/1. maddesine uyan wmala zarar verme" suçunu da oluşturduğu dikkate alınmadan bu suçla ilgili bir değerlendirme yapılmaması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış,

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1-) 5237 sayılı TCY'nin 50. maddesinin 1. fıkrasında, seçenek yaptırımlar ana başlığı altında sayılmış bulunan (a, b, c, d, e, 0 bentlerine birer alt başlık olarak yer verilmiş olması, böylece uygulayıcıya geniş bir alanda benzeri yaptırımları belirleme ve uygulama yetkisinin de tanındığı açık olmakla birlikte; somut olayın özelliklerine ve maddenin düzenleme amacına uygun yorum yapılarak yaptırım belirleme zorunluluğunun bulunduğu, bunun da öncelikle suçluyu ya da toplumu, kimi zaman her ikisini de korumaya yönelik bir güvenlik tedbiri niteliğini taşıması gerektiği gözetilmeden, Anayasal bir hak Olan dolaşım özgürlüğünü sınırlayıcı ve cezanın konutta infazı sonucunu cjloğuracak şekilde "sanığın gece saat: 23.00-05.00 arasında ikametgahından Sıkmamasına yönelik" yazılı biçimde uygulama yapılması,

2-) Hükümden sonra yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası'nın 23. ve 24. maddelerinin gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Zülfi savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 03.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA