kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/23122 E.N , 2007/4864 K.N.

İlgili Kavramlar

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA &
ETKİN PİŞMANLIK

Özet
Kİşİyİ hürrİyetİnden yoksun kIlmak suçunun İkİ yakInana karşI İşlenmesİ durumunda, her bİr yakInan yönünden ayrI ayrI uygulama yapIlmasI gerekİr.

SanIklarIn zorla İmzalattIrdIklarI senet karşIlIğInda para yermesİ İçİn tehdİtle yakInanI serbest bIrakmalarI bİçİmİndekİ olayda etkİn pİşmanlIk hükümlerİ uygulanamaz.İçtihat Metni

Yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından sanık ve tutuklu Yusuf ve Fevzi haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin (Dinar Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 19.07.2006 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı GBaşsavcılığı'ndan onama isteyen 07.11.2006 tarihli tebliğname ile 19.12.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklar savunmanının süresinden sonraki duruşmalı inceleme isteminin, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçunun, iki yakınana karşı işlenmiş olmasına göre, her bir yakınana yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden, zincirleme suç kabul edilerek yazılı biçimde uygulama yapılması; sanıkların, yakınan Halife zorla imzalatmış oldukları senetler karşılığında, para vermesi için tehdit ederek serbest bırakmış olmalarına göre, 5237 sayılı Yasa'nın 110. maddesinin uygulanma koşullarının oluşmadığı dikkate alınmadan anılan maddenin uygulanması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre, sanıklar Fevzi ve Yusuf savunmanının temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA), 17.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA