kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/13745 E.N , 2007/6131 K.N.

İlgili Kavramlar

YASA YOLU
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Özet
5395 sayIlI Yasa'nIn 23. maddesİ gereğİ verİlen hükmün açIklanmasInIn gerİ bIrakIlmasI İle İlgİlİ kararlara karşI İtİraz yasa yolunun açIk olduğu gözetİlmelİdİr.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Fatih ve Ramazan haklarında yapılan duruşma sonunda; 5395 sayılı Yasa'nın 23/1-3. maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin (Konya Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 16.03.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığımdan iade isteyen 19.06.2006 tarihli tebliğname ile 26.06.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası'nın 23. maddesi gereğince verilen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" ile ilgili kararlara, itiraz yasa yolu açık olup, temyiz yasa yolu ile incelenmesi olanaklı bulunmadığından, sanıklar Fatih ve Ramazan savunmanlarının bu konudaki temyiz başvurularının 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 317. (5271 sayılı CMK'nın 298.) maddesi gereğince tebliğnameye aykırı olarak REDDİNE, 16.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA