kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2005/15961 E.N , 2007/13427 K.N.

İlgili Kavramlar

MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI

İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık M..... S..... ve M..... M.... K... haklarında yapılan duruşma sonunda; beraatlerine ilişkin SUŞEHRİ Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 07/06/2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 14/11/2005 tarihli tebliğname ile 22/11/2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

TÜ R K M İ L L E T İ A D I N A

1- 5271 sayılı CMK.nun 223/2-a-b-c-d-e bent ve fıkralarında beraat kararının hangi hallerde verileceğinin belirlenmiş olduğu ve 5237 sayılı TCK.nun 145. maddesindeki "malın değerinin azlığı" kavramının ise 765 sayılı TCK.nun 522. maddesindeki "hafif" ve "pek hafif" ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, "değer azlığının" 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi ve olayın özelliği de gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerekiyorsa ceza vermekten vazgeçilebileceği ölçüde düşük miktarlar esas alınmak, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği ve bu maddenin cezadan indirim ya da ceza verilmesinden vazgeçilebilmeyi düzenlemesi karşısında; maddeye sevk amacının dışında yanlış anlam verilerek, yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

2- 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5235 sayılı Yasanın 10 ve 11. maddeleri gereğince, davaya bakmanın üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 03/12/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA