kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/22807 E.N , 2007/13005 K.N.

İlgili Kavramlar

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
SUÇA TEŞEBBÜS

İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık C.... B.... hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin ALANYA 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21/11/2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 02/11/2006 tarihli tebliğname ile 07/12/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Sanığın, tehditle yakınana ait çantayı almasıyla eylem tamamlandığı halde kalkışma aşamasında kaldığının kabulü ile TCY'nın 35/2.maddesinin uygulanması karşı temyiz bulunmadığından; sanığın önceki hükümlülüğünün erteli olması ve adli sicil kaydından deneme süresi geçtikten sonra bu suçun işlendiğinin anlaşılması karşısında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesinin uygulanmama gerekçesi yerinde değilse de sanık hakkında verilen hapis cezasının tedbire çevrilmiş olması nedeniyle uygulanma olanağı bulunmaması sebebiyle sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamış; Mahkemece hükmolunan 10 ay hapis cezasının TCY'nın 50/1-c maddesi uyarınca eğitim kurumuna devam etme tedbirine çevrilmiş olması ve anılan Yasanın 51/1. maddesine göre yalnızca hapis cezaları ertelenebileceğinden, tebliğnamedeki sanık hakkında 51.maddesinin uygulanma olanağının değerlendirilmemesi yönündeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık C..... B.... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 27/11/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA