kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/15830 E.N , 2007/1376 K.N.

İlgili Kavramlar

AYNEN İADE VE TAZMİN

Özet
SANIKLAR TARAFINDAN YAKILAN FOTOĞRAFLARIN AYNEN İADE VE TAZMİNİNİN OLANAKLI OLMADIĞI, KISMİ İADE NEDENİYLE SANIKLARIN CEZALARINDAN İNDİRİM YAPILMASINA DA KATILANIN RIZA GÖSTERMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, 5237 SAYILI TCK'NIN 168/3. MADDESİNİN UYGULANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Necat ve Mehmet haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin (Elazığ Ağır Ceza Mahke-mesî)'nden verilen 04.05.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanları ile katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 11.07.2006 tarihli tebligname ile 28.07.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yakınandan yağmalanan çanta ile fotoğrafların iade edilmediği, sanıklar tarafından yakılmış olan fotoğrafların aynen iade ve tazmininin olanaklı olmadığı, kısmi iade nedeniyle sanıkların cezalarından indirim yapılmasına da katılanın rıza göstermediğinin anlaşılması karşısında; koşulları bulunmadığı halde, TCK'nın 168/3. maddesiyle uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mehmet ve Necat savunmanları ile katılan Semra vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 08.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA