kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2004/9925 E.N , 2006/4202 K.N.

İlgili Kavramlar

ÇEKTE KEŞİDE YERİ
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık Sabri hakkında yapılan duruşma sonunda; TCK'mn 342/1, 59, 81/1. maddeleri gereğince 1 yıl 10 ay ağır hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.01.2003 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından İstenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan onama isteyen 08.11.2004 tarihli tebliğname ile 18.11.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-12.06.2001 düzenleme tarihli suça konu çekte, düzenleme yeri olarak belirtilen "Karum"un, kent, ilçe, köy şeklinde yönetim birimi adı olmadığı, Türk Ticaret Yasası'nın 692. maddesinde öngörülen zorunlu unsurun gerçekleşmediği gözetilmeden, 765 sayılı TCK'nın 345. maddesi yerine, 342/1. maddesi ile hüküm kurulması,

2-Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY'nin 345, 59/2, 81/1. maddelerine göre, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nin aynı suça uyan 207/1, 62/1, 58. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasa'nın 7/2, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Sabri savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 26.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA