kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2004/6254 E.N , 2006/3200 K.N.

İlgili Kavramlar

DOLANDIRICILIK
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

İçtihat Metni

Bilişim suçundan sanık Sinan ve Ali haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin (Trabzon Üçüncü Asliye Ceza Mah-kemesi)'nden verilen 23.10.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık Ali savunmanı ile sanık Sinan tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan bozma isteyen 14.04.2004 tarihli tebliğname ile 13.05.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Gerekçeli karar başlığında sanıklardan Sinan'ın soy isminin nüfus kaydına uygun olarak yerinde düzeltilmesi olanaklı görülmüştür.

Sanıkların birlikte yaptıklan plan gereği Vakıfbank'a ait ATM makinasının kart yuvasına kağıt sıkıştırıp, yakınanın bankamatik kartının cihazda sıkışmasını sağladıkları, daha sonra yardım etme bahanesiyle, sanki banka görevlisiymiş gibi cep telefonu ile yakınanla görüşüp kartın şifresini öğrendikleri ve sıkışan kartı çıkarıp öğrendikleri şifre ile ATM cihazından para çektiklerinin anlaşılması karşısında; sanıkların eylemlerinin telefonu vasıta olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ali savunmanı ile sanık Sinan'ın temyiz İtirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 30.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA