kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2005/16927 E.N , 2006/4582 K.N.

İlgili Kavramlar

KAMU DAVASINA KATILMA

Özet
YAKMAN KURUM VEKİLLERİNİN 1412 SAYILI CMUK'MN 366. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BİÇİMDE KATILMA İSTEMİNDE BULUNMADIĞI VE 5271 SAYILI CMK'NIN KATILMA KARARI VERİLDİĞİ TARİHTE HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞ OLMASI KARŞISINDA, DURUŞMADAKİ SÖZLÜ BEYAN ESAS ALINARAK ZARAR GÖREN KURUMUN KATILMASINA KARAR VERİLEMEZ.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Şemsettin ve Bedrettin haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin (Mersin Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 02.04.2004 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi yakınan vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığmdan red isteyen 02.12.2005 tarihli tebliğname ile 12.12.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Yakınan Kurum vekillerinin 1412 sayılı CMUK'nın 366. maddesinde öngörülen biçimde katılma isteminde bulunmadığı ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun katılma kararı verildiği tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olması karşısında; duruşmadaki sözlü beyan esas alınarak zarar gören Kurumun katılmasına karar verilmesi hukuki değerden yoksun olup, bu biçimde verilmiş karar ilgili kurum vekiline temyiz hakkı vermeyeceğinden talebin, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince istem gibi (REDDİNE), 04.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA