kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2005/16784 E.N , 2006/4318 K.N.

İlgili Kavramlar

KAMU DAVASINA KATILMA

Özet
KAMU DAVASI AÇILDIKTAN SONRA OTURUMLARDA HAZIR BULUNAN VE SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEYEN TEDAŞ MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİNİN BU İSTEMİ İLE İLGİLİ HÜKÜMDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5271 SAYILI YASA'NIN 238/2-3. MADDESİ GEREĞİNCE, DAVAYA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİ SORULARAK ANILAN KONUDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Süleyman hakkında yapılan duruşma sonunda; beraatine ilişkin (Muğla Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 20.06.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi yakınan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığmdan red isteyen 24.11.2005 tarihli tebliğname ile 02.12.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Kamu davası açıldıktan sonra, 01.12.2004 ve 26.01.2005 günlü oturumlarda hazır bulunan ve sanığın cezalandırılmasını isteyen yakınan T... Muğla Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü vekilinin bu istemi ile ilgili olarak hükümden önce, l Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 238/2-3. maddesi gereğince, davaya katılmak isteyip istemediği sorularak anılan konuda bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, yakınan T... Muğla Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA