kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/18679 E.N , 2005/11620 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
SİLAHLI TEHDİT
YAĞMA

Özet
SANIĞIN GECE VAKTİ YAKINANIN ARACININ KAPISINI ZORLA AÇIP TEYBİNİ ÇALDIKTAN SONRA, BAŞKASINA AİT BAŞKA BİR ARACIN DA KAPISINI AÇTIĞI, ANCAK ÇALACAK BİR ŞEY BULAMADIĞI, GELENLER OLUNCA KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI VE YAKINAN TARAFINDAN YAKALANINCA DA GAZ TABANCASI İLE ATEŞ ETTİĞİ ANLAŞILMAKLA, HIRSIZLIK SUÇUNUN TAMAMLANDIĞI, 5237 SAYILI YASADA DOLAYLI YAĞMA SUÇUNA YER VERİLMEDİĞİ DE GÖZETİLEREK. SONRASINDAKİ OLAYLARIN SİLAHLI TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık Ümit hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin Eyüp Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24.4.2003 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık ve savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)-Sanığın, kolluktaki anlatımı ile Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerindeki savunması içeriğine göre, gece vakti yakınan Dündar Gündüz'e ait aracın kapısını zorla açıp teybini çaldıktan sonra sahibi dosya içeriğinden anlaşılamayan BMC marka bir minibüsün kapısını da açtığı, ancak çalacak bir şey bulamayıp çıktığında, vatandaşların geldiklerini görünce, yakınan Dündar'ın aracından çaldığı teyp ile kaçmaya çalıştığı ve yakınan Kenan tarafından yakalanacağı sırada gaz tabancası ile ateş edip bahçeye atlaması ve sonrasında kovalamaca sonucu yakalanması biçiminde gerçekleşen olayda, yakınan Dündar'a karşı gerçekleştirilen hırsızlık suçunun tamamlandığı, 5237 sayılı Yasanın 765 sayılı TCK.nun 495/2. maddesinde tanımlamasını bulan dolaylı yağma suçuna yer vermemiş olması da gözetilerek, sonrasında gelişen olayın ise silahlı tehdit suçunu oluşturduğu dikkate alınmadan yazılı biçimde hüküm kurulması,

2)-Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY'nın 497/1, 61, 59/2, 81/1-3, 40. maddelerine göre cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; hükümden sonra 1.6.2005
tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nın aynı suça uyan 142/1-b, 143, 62/1-b, 106/2-b, 62/1 ve 63. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ümit ile savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 8.12.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA