kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/16541 E.N , 2005/11428 K.N.

İlgili Kavramlar

KASTEN YARALAMA
YAĞMA
YASAL SAVUNMA

Özet
SANIĞIN İŞLETTİĞİ KAHVEHANEYE GELEN VE HAKLARINDA YAĞMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULAN SANIK İLE MAĞDUR SANIĞIN ELLERİNDE DÖNER BIÇAKLARIYLA GELDİKLERİ KAHVEHANEDE MASAYA VURARAK PARA İSTEDİKLERİ, KAHVEHANEYİ İŞLETEN SANIĞIN PARA VEREMEYECEKLERİNİ VE İŞYERİNİ TERK ETMELERİNİ SÖYLEYİNCE DE, ÜZERİNE BIÇAKLA SALDIRDIKLARI, İŞYERİ SAHİBİNİN RUHSATLI SİLAHINI ÇIKARIP UYARMASINA RAĞMEN KURU SIKI DEYİP SALDIRMAYA DEVAM ETTİKLERİ, İŞYERİ SAHİBİNİN ATEŞ ETMESİ ÜZERİNE MAĞDUR SANIĞIN YARALANDIĞI OLAYDA İŞYERİ SAHİBİNİN EYLEMİNİN 765 SAYILI YASANIN 461/1-1 BENDİNDE AÇIKLANAN YAĞMA SUÇUNU ENGELLEMEK, DEVAMINDA DA AŞNI YASANIN 49/2. MADDESİNDE TANIMLANAN "NEFSİNE" YÖNELİK SALDIRIYA KARŞI KORUNMAK NİTELİĞİNDE OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yağma ve silahlı müessir fiil suçlarından sanık Ecevit ve Mehmet haklarında yapılan duruşma sonunda; sanık Mehmet'in TCK.nun 497/1, 61, 59, 61, 40.maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay ağır hapis, 3 yıl kamu hizmetlerinden men; sanık Ecevit'in TCK.nun 456/3, 457/1, 461/son, 59.maddeleri gereğince 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezaları ile mahkumiyetlerine ilişkin Gaziantep Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.6.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık Ecevit savunmanı ve sanık Mehmet tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık Mehmet tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanık Ecevit'in işlettiği kahvehaneye gelen ve haklarında yağma suçundan mahkumiyet hükmü kurulan sanık Mehmet ile mağdur sanık Müslüm'ün ellerindeki döner bıçaklarıyla; sanık Ecevit'in babası Kemal, amcası Hasan ve tanık Fayot'un oturduğu masaya vurup, zarar vererek para istemeleri üzerine, sanık Ecevit'in adı geçen sanıklara burada kimsenin kendilerine para veremeyeceğini söyleyip dışarı çıkmalarını istediği, bu defa da ellerindeki bıçaklarla sanık Ecevit'e yönelmeleri nedeniyle, sanığın oturduğu masa çekmecesinde bulunan ruhsatlı tabancasını çıkarıp tekrar saldırganları kahvehaneden çıkmaları konusunda uyardığı, Mehmet ve Müslüm'ün tabancasının kuru sıkı olduğunu söyleyip yine üzerine gelmeleri sonucu korkuya kapılıp kendisini savunmak amacıyla bir el ateş ederek mağdur sanık Müslüm'ü yaraladığının anlaşılması karşısında; sanık Ecevit'in eyleminin 765 sayılı TCY'nın 461. maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinde açıklanan yağma girişimini engellemek, devamında da aynı Yasanın 49/2. maddesinde tanımlanan "nefsine" yönelik saldırıya karşı korunmak niteliğinde olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Sanık Mehmet'in eylemine uyan 765 sayılı TCY.nın 497/1, 61, 59/2, 31, 40. maddelerine göre, hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY.nın aynı suça uyan 149/1-a,c,d, 35/1-2, 62/1, 53, 63. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3.maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ecevit savunmanı ile sanık Mehmet'in temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle kısmen isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 6.12.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA