kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/17521 E.N , 2005/10066 K.N.

İlgili Kavramlar

HÜKMÜN İÇERİĞİ

Özet
MAHKEME KARARLARINDA; İDDİA, SAVUNMA, SANIĞIN YARARINA VE SANIĞA KARŞI OLAN TÜM KANITLAR, SABİT KABUL EDİLEN OLAYLAR VE SUÇUN YASAL ÖĞELERİNİN NASIL OLUŞTUĞU AÇIKLANIP TARTIŞILMALI VE DAYANAKLARI GÖSTERİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Hanifi hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Mersin Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 14.11.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 04.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme kararlarında; idda, savunma, sanığın yararına ve sanığa karşı olan tüm kanıtlar, sabit kabul edilen olaylar ve suçun yasal öğelerinin nasıl oluştuğu açıklanıp tartışılarak dayanaklarının da gösterilmesi gerektiği gözetilmeden, Anayasa'nın 141/3. CMUK.nun 32, 260 ve 268 (5271 sayılı Yasanın 34, 320 ve 232) maddelerine aykırı biçimde gerekçeden yoksun hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hanifi savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 14.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA