kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/16696 E.N , 2005/8025 K.N.

İlgili Kavramlar

LEHE KANUN UYGULAMASI
YAĞMA
YANKESİCİLİK SURETİYLE HIRSIZLIK

Özet
SANIĞIN YANINDA KİMLİĞİ SAPTANMAYAN ARKADAŞI İLE YAKINANIN CÜZDANINI YANKESİCİLİK SURETİYLE ÇALIP, KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ARKADAŞININ OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI, SANIĞIN İSE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİSİNİ YAKALAMAK İSTEYENLERİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; 5237 SAYILI YASADA DOLAYLI YAĞMA SUÇUNA YER VERİLMEDİĞİNDEN SANIĞIN EYLEMİNİN YANKESİCİLİK SURETİYLE HIRSIZLIK VE BIÇAKLA TEHDİT SUÇLARINI OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık Yılmaz hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.06.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 27.10.2003 tebliğname ile 04.12.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmamıştır.

Ancak;

1- Sanık Yılmaz'ın yanında kimliği saptanamayan bir arkadaşı ile yakınan Necati'nin cüzdanını yankesicilik suretiyle çalıp, kimliği belirlenemeyen arkadaşının cüzdanla olay yerinden kaçtığı ve hırsızlık suçunun tamamlandığı; sanığın ise, kaçmaya çalışırken kendisini yakalamak isteyenleri bıçakla tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, 5237 sayılı yeni TCY'da dolaylı yağma suçuna yer verilmemiş olduğundan, sanığın eyleminin yankesicilik suretiyle hırsızlık ve bıçakla tehdit suçlarını oluşturduğunun gözetilmesi zorunluluğu,

2- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY'nın 492/7, 59/2, 191/2, 59/2. maddelerine göre, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nın aynı suça uyan 142/2-a, 62/1; 106/2-a, 62/1. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Yılmaz'ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 15.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA