kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2005/10185 E.N , 2005/7672 K.N.

İlgili Kavramlar

SUÇ KONUSU EŞYANIN EKONOMİK DEĞERİ
YAĞMA

Özet
YAĞMA SUÇUNA KONU DEĞERİN SUÇ TARİHİNDEKİ EKONOMİK KOŞULLAR VE PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ GÖZETİLDİĞİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 150/2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN "DEĞERİN AZHĞI" KAVRAMININ ÜZERİNDE BULUNDUĞU DÜŞÜNÜLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Murat hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkûmiyetine ilişkin (Ankara Sekizinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 01.06.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi O Yer C.Savcısı ile sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 25.07.2005 tarihli tebliğname ile 01.08.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yağma suçuna konu olan toplam (25.000.000) lira değerin, suç tarihindeki ekonomik koşullar ile paranın satın alma gücü gözetildiğinde, 5237 sayılı TCK'nun 150/2. maddesinde öngörülen "değerin azlığı" kavramının üzerinde bulunduğu düşünülmeden cezadan indirim yapılması,

2- Suçta kullanılan ve adli emanete alınan suç eşyası bıçak hakkında karar verilmemesi,

3- C.Savcısının esas hakkında görüşünün gerekçeli kararda belirtilmemiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK.nun 230/1-a maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, C.Savcısı ile sanık Murat ve savunmanının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 19.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA