kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/1390 E.N , 2004/3790 K.N.

İlgili Kavramlar

YAĞMA
YOL KESME

Özet
SANIK VE ARKADAŞLARININ GÜNDÜZ YAKINANIN ARACINI İZLEYİP İŞARET VERİP DURDURUP ZOR KULLANARAK YAĞMAYA KALKIŞMA EYLEMİ YOL KESME SURETİYLE YAĞMA OLMADIĞINDAN TCK'NIN 495/J, 61 MADDESİ GEREĞİ HÜKÜM KURULMALIDIR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Gökhan hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 497/2, 61, 81/2-3,40, 31, 33. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Üsküdar Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.10.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 8.1.2003 tarihli tebliğname ile 29.1.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazlan yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık ve kimlikleri saptanamayan üç arkadaşının, yakınanın aracını gündüz vakti otomobille arkadan izledikleri, far ışığıyla işaret verip durmasını sağladıkları maddi ve manevi zor kullanarak yağmaya kalkıştıkları anlaşılıp kabul edildiği halde, TCK'nun 495/1, 61. maddeleri yerine yasal koşulları bulunmayan yol kesmek suretiyle yağmaya kalkışmaktan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Gökhan'ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 30.3,2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA