kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23593 E.N , 2004/1943 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
MÜHÜR BOZMAK

Özet
BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN YAKINAN KURUM TARAFINDAN ELEKTRİĞİ KESİLEREK SAYACI MÜHÜRLENEN SANIĞIN, BU MÜHRÜ KIRARAK ELEKTRİK KULLANDIĞININ ANLAŞILMASINA, TUTANAK İÇERİĞİNDE DE SAYACA EL ATILDIĞINA İLİŞKİN BİLGİ BULUNMAMASINA GÖRE; ELEKTRİĞİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE NE ŞEKİLDE KAÇAK OLARAK KULLANDIĞI AÇIKLANMADAN, EYLEMİN TCK.NUN 274/1. MADDESİNDE YAZILI MÜHÜR BOZMAK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI DA TARTIŞILMADAN TCK.NUN 492/2. MADDESİ İLE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Hatice hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Kahramanmaraş Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 31.1.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 17.12, 2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Borcunu ödemediği için yakınan kurum tarafından elektriği kesilerek sayacı mühürlenen sanığın, bu mührü kırarak elektrik kullandığının anlaşılmasına, tutanak içeriğinde de sayaca el atıldığına ilişkin bilgi bulunmamasına göre; elektriği hangi yöntemlerle ve ne şekilde kaçak olarak kullandığı açıklanmadan, eylemin TCK.nun 274/1. maddesinde yazılı mühür bozmak suçunu oluşturup oluşturmadığı da tartışılmadan TCK.nun 492/2. maddesi ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hatice'nin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 27.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA