kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22101 E.N , 2004/1250 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK

Özet
CAMİYE AİT ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN, CAMİ İÇİNDEKİ İKİNCİ KATA ÇIKILAN MERDİVEN ALTINDA DURAN AHŞAP DOLAPTAN ÇALINDIĞININ ANLAŞILMASI VE MABEDE AİT EŞYA NİTELİĞİNDE BULUNMAMASI KARŞISINDA; HIRSIZLIĞIN İŞLENDİĞİ SAAT DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENİP SONUCUNA GÖRE TCK.NUN 492/1 VE 491/4. MADDELERİNDEN BİRİYLE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Fuat ve Veysel haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 492/5, 522/1, 2253 sayılı Kanunun 12/2. TCK.nun 59/2. 647 sayılı Kanunun 4. 2253 sayılı Kanunun 38. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Van İkinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24.9.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama 27.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Sanıkların ifadeleri, yakınan Ali'nin anlatımı ve 6.12.2000 günlü yer gösterme tutanağına göre, camiye ait elektrik süpürgesinin cami içindeki ikinci kata çıkılan merdiven altında duran ahşap dolaptan çalındığının anlaşılması ve mabede ait eşya niteliğinde bulunmaması karşısında; hırsızlığın işlendiği saat duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenip sonucuna göre TCK.nun 492/1 veya 491/4. maddelerinden biriyle hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

Kabule göre de;

2- Sonuçta hükmedilen 304.200.000'er lira ağır para cezasının gerekçeli kararda "304.300.000 lira" olarak yazılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Fuat ve Veysel müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 16.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA