kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/19494 E.N , 2003/10261 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
TAM KALKIŞMA

Özet
YAKINANA AİT EVDEN ALDIKLARI PARA KASASINI BEZE SARIP APARTMAN DIŞINA ÇIKARTAN SANIKLARIN KENDİLERİNİ BİNA İÇİNDEKİ MERDİVENLERDE GÖRÜP KUŞKULANAN TANIKLARIN BAĞIRMASI ÜZERİNE KASAYI APARTMAN GİRİŞ KAPISININ ÖNÜNE BIRAKARAK KAÇTIKLARI SANIK NA.NIN İZLENME SONUCU TANIK RD. TARAFINDAN YAKALANDIĞI ANLAŞILMASINA GÖRE, EYLEMİN TAM KALKIŞMA AŞAMASINA ULAŞTIĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Nergiz, Tülay ve Güllen haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine ilişkin (Aydın Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 14.11.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı ile sanıklar savunmaları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 4.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Yakınana ait evden aldıkları para kasasını beze sarıp apartman dışına çıkartan sanıkların kendilerini bina içindeki merdivenlerde görüp kuşkulanan tanıklar Necime ve Aysel'in bağırması üzerine kasayı apartman giriş kapısının önüne bırakarak kaçtıkları, sanık Nergiz'in izlenme sonucu sanık Remzi tarafından yakalandığı oluşa uygun kabulden anlaşılmasına göre; eylemin tam kalkışma aşamasına ulaştığı gözetilmeden TCK.nun 61. maddesi ile hüküm kurulması,

2- Kabule esas alınan değer ve dayanağı denetime olanak sağlayacak şekilde kararda açıklanıp gösterilmeden; suç eşyasının değeri duraksamaya yer bırakmayacak biçimde saptanmadan; sanık Gülten hakkında TCK.nun 522/1. maddesinin pek hafif değere ilişkin hükmü ile uygulama yapılması,

3- Sanıklar Tülay ve Nergiz hakkında TCK.nun 81. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması sırasında 3. fıkra hükmü gözetilmeyerek fazla cezaya hükmolunması,

4- Kabule göre de;

TCK.nun 522/1. maddesinin pek hafif değere ilişkin hükmü gereğince cezadan yapılacak indirimin 1/2 oranından fazla olması gerektiğinin düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, O Yer C.Savcısı ile sanıklar Tülay, Gülten ve Nergiz savunmalarının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 22.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA