kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/801 E.N , 2004/3670 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
TESELSÜL

Özet
KOOPERATİF EVLERİNDE OTURAN YAKINANLARIN APARTMAN ÖNÜNDEKİ ÜSTÜ KAPALI YANLARI AÇIK GARAJA BIRAKTIKLARI OTOLARDAN HIRSIZLIK YAPAN SANIKLARIN EYLEMLERİNİN HER BİR YAKINAN YÖNÜNDEN BAĞIMSIZ SUÇ OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Ünal ve Kamil haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 493/1,80, 522. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Amasya Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 6.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi o yer C.Savcısı ile sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 16.1.2003 tarihli tebliğname ile 29.1.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Yokluğunda tefhim edilen hükmü, tebliğinden önce PTT aracılığıyla gönderdiği 25.2.2002 tarihli dilekçe ile temyiz eden sanık Kamil'in temyiz dilekçesinin 5.3.2002 tarihinde mahkemeye ulaşıp hakim tarafından havale edildiğinin anlaşılması karşısında; yasal süre içerisinde temyiz başvurusunda bulunmayan adı geçen sanığın bu konudaki isteminin CMUK'nun 317. maddesi gereğince tebliğnameye aykırı olarak REDDİNE,

O yer C.Savcısının sanıklar Ünal ve Kamil hakkında kurulan hükümlere yönelen temyizi ile sanık Ünal'ın temyizine gelince;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanık Ünal'ın soyadının gerekçeli kararda kaydına uygun olarak yazılmaması,

2- Ç......... Yapı Kooperatifi evlerinde oturan yakınanların apartman önündeki üstü kapalı yanları açık garaja bıraktıkları otomobillerinden hırsızlık yapan sanıkların eylemlerinin her bir yakınan yönünden birbirinden bağımsız ayrı ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden zincirleme tek suç kabulüyle TCK'nun 71. maddesi yerine 80. maddesi ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, O yer C.Savcısının ve sanık Ünal'ın temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 29.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA