kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23126 E.N , 2004/3352 K.N.

İlgili Kavramlar

TAKLİT ANAHTARLA HIRSIZLIK

Özet
SANIĞIN SAÇ TOKASINI ANAHTAR GİBİ KULLANIP KAPIYI AÇARAK HIRSIZLIK YAPMASI EYLEMİ TCK'NIN 493/2 MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Filiz ve Sevil hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 493/1, 61, 65/3, 522, 55/3, 59, 2253 sayılı Kanunun 12/2, 38. 647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Köşk Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 12.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.BaşsavcıIığından bozma isteyen 17.12.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer sanıkla önceden anlaşıp, suça doğrudan katılan sanık Filiz hakkında TCK'nun 64/1. maddesi yerine 65/3. maddesiyle hüküm kurulması, karşı temyiz olmadığından; 15 yaşını bitirmemiş sanık Sevil hakkında duruşmanın kapalı yerine açık yapılıp hükmün açık olarak tefhimi suretiyle 2253 sayılı Yasanın 25/1. maddesine aykırı davranılması ise, giderilmesi olanağı bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış,

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanun ile TCK'nun 30. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca para cezalarında bin liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

3- Sanıklar savunmanlarının 647 sayılı Yasanın lehe hükümlerinin uygulanması isteminin aynı Kanunun 5. maddesini de kapsaması karşısında mahkemece bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş olması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Filiz ve Sevil savunmanlarının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA}, 23.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

1- Sanık Sevil'in saç tokasını anahtar gibi kullanarak kapıyı açtığı anlaşıldığı ve eylem TCK'nun 493. maddesinin 2. fıkrasındaki suçu oluşturduğu halde 1. fıkrasıyla hüküm kurulması,

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA