kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23114 E.N , 2004/3353 K.N.

İlgili Kavramlar

YALAN BEYANDA BULUNMAK

Özet
2004BAŞKA BİR SUÇUN ARAŞTIRMASINI YAPAN JANDARMA GÖREVLİLERİ, GERÇEK KİMLİĞİNİ BİLDİKLERİ SANIĞIN ÜSTÜNDE VE KALDIĞI YERDE YAPTIKLARI ARAMADA, POLİS LABORATUVARI RAPORUNA GÖRE ALDATMA YETENEĞİ BULUNMAYAN SUÇA KONU NÜFUS CÜZDANLARINI BULMUŞ VE SANIK GERÇEK DIŞI KİMLİKLE BİR BİLDİRİMDE DE BULUNMAMIŞ OLMASI KARŞISINDA TCKNIN 343/2. MADDESİNDE YAZILI SUÇUN ÖĞELERİ OLUŞMAMIŞTIR.


İçtihat Metni

Yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Abdullah hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nın 343/2, 80, 59/2, 40. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 24.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 9.12.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

1 - Başka bir suçun araştırmasını yapan jandarma görevlilerinin gerçek kimliğini bildikleri sanığın üstünde ve kaldığı yerde yaptığı aramada suça konu 27.11.2001 günlü Polis Labaratuvarı raporunda aldatma yeteneği taşımadığı belirtilen nüfus cüzdanlarını bulmuş ve gerçek dışı kimlikle bir bildirimde bulunmamış olması karşısında; TCK.nun 343/2. maddesindeki suçun öğeleri oluşmadığı halde sanığın anılan suçtan hükümlülüğüne karar verilmesi,

2- Denetime olanak sağlamak üzere dava konusu belgelerin dosya içerisine konulmaması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Abdullah'ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 23.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA