kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/24166 E.N , 2004/4208 K.N.

İlgili Kavramlar

CEZANIN ERTELENMESİ

Özet
ADLİ SİCİL KAYDI OLMAYAN VE SUÇ TARİHİNDE 15-18 YAŞ GRUBUNDA OLAN SANIK HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNİN OLANAKLI OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Şevket hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Karşıyaka Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.1.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 17.12.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Adli sicil kaydı bulunmayan ve suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezasının ertelenmesinin olanaklı bulunduğu gözetilmeden hükmolunan 2 yıl 2 ay 20 gün özgürlüğü bağlayıcı cezanın tür ve süresinden söz edilerek yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle 647 sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Şevket savunmanını temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 6.4.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA