kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/1205 E.N , 2004/3626 K.N.

İlgili Kavramlar

AYNEN İADE VE TAZMİN
HIRSIZLIK

Özet
YAKINAN TARAFINDAN GÖRÜLÜNCE ÇALDIĞI ŞEYLERİ BERABERİNDE GÖTÜRME OLANAĞI OLDUĞU HALDE BIRAKIP KAÇAN SANIK HAKKINDA TCK'NIN 523/1 MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Mesut hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 492/1, 62, 522, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Alanya Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 10.12.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 7.1.2003 tarihli tebliğname ile 29.1.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yakınan Meral tarafından görülmesi üzerine, çaldığı cep telefonu, traş makinası ve parayı beraberinde götürmesi olanaklı olduğu halde mutfak tezgahına bırakarak kaçan sanık hakkında TCK'nun 523/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,

2- Kabule göre de;

Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanun ile TCK'nun 30. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca para cezalarında 1.000 liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mesut savunmanının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce ve bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 29.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA