kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23213 E.N , 2004/3515 K.N.

İlgili Kavramlar

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SURETİYLE HIRSIZLIK
TAKLİT ANAHTARLA HIRSIZLIK

Özet
YAKINANIN İŞYERİNDE ÇALIŞAN SANIĞIN BU KOLAYLIKTAN YARARLANARAK MASA ÇEKMECESİNDEN ALDIĞI ANAHTAR İLE PARA KASASINI AÇARAK HIRSIZLIK EYLEMİ TCK'NIN 491/3. MADDESİNDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçunndan Sanık Ahmet hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 493/2, 522, 523, 59, 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi)nden 29 11.2001 tarihi, hükmün Yargıca incelenmesi san.k taraf,ndan istenilmiş olduğundan dava evrak, C.Başsavc.lığından bozma isteyen 9 12 2002 tanhh tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazlar, yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yakınlarının iş yerinde çalışan sanığın, bu kolaylıktan yararlanarak masa çekmecesinden aldığı anahtar ile para kasasın, açıp hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; TCK.nun 491/3. maddesi yerine 493/2. maddesi ile uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ahmet'in temyiz itiraz, bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 25.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA