kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23103 E.N , 2004/3351 K.N.

İlgili Kavramlar

MAHCUZ MALINI TAHRİP ETMEK
YALAN BEYANDA BULUNMAK

Özet
SANIĞIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATI ÜZERİNE JANDARMA TARAFINDAN EL KONULAN TRAKTÖRÜNÜ ALMAK İÇİN AKRABASI OLAN DİĞER SANIĞIN DA KABUL ETMESİ İLE ONA AİT TRAKTÖRÜN PLAKASI VE ŞASİ NUMARASININ BULUNDUĞU BLOĞU SÖKEREK GÖTÜRÜP EL KONAN ARACIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEMESİ EYLEMİNİN TCK'NIN 309/2. MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI TARTIŞILMALIDIR.


İçtihat Metni

Yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Kadir ve Adem haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 343/2, 59, 647 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 6.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanık Kadirin İcra Müdürlüğünün talimatı üzerine jandarma komutanlığı tarafından el konulan traktörünü alabilmek için akrabası olan diğer sanığın da kabul etmesi ile ona ait traktörün plakası ve şasi numarasının bulunduğu bloğu sökerek, götürüp el konan aracın kendisine ait olmadığını söylemesi şeklindeki eylemde TCK'nun 343. maddesindeki suçun öğeleri bulunmadığı halde, aynı Yasanın 309/2, 61. maddelerinin uygulanma olanağı bulunup bulunmadığı da tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

a)TCK'nun 343. maddenin 1. fıkrası yerine 2. fıkrası ile uygulama yapılmaması,

b)Sanık Kadir hakkında hükmolunan ağır para cezasının 647 sayılı Yasasının 5. maddesi gereğince taksitlendirilmesi sırasında taksit aralıklarının gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Kadir ve Adem'in temyiz itirazları ve teb-lıgnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 23.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA