kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/814 E.N , 2004/3247 K.N.

İlgili Kavramlar

CEZANIN ERTELENMESİ
SUNİ VASITALARLA HIRSIZLIK

Özet
SANIĞIN PENCEREYE MERDİVEN DAYAYIP GİRDİĞİ EVDEN HIRSIZLIK YAPMASI TCK'NIN 493/1 MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURUR.

647 SAYILI YASANIN 6. MADDESİ AYRI EYLEMLERDEN DOLAYI VERİLEN CEZALARIN TOPLAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Ebubekir hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 492/1, 61/1, 522, 59, 40, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince mahkûmiyetine ilişkin (Tokat/Pazar Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 5.3.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Üst Tokat C.Savcısı ile sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 16.1.2003 tarihli tebliğname ile 29.1.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Sanığın pencereye merdiven dayamak suretiyle yakınanın evine girdiği anlaşılıp kabul edilmesine karşın TCK. nun 493/1. maddesi yerine 492/1.maddesi ile hüküm kurulması,

2-647 sayılı Yasanın 6. maddesinin ayrı eylemlerden verilen cezaların toplamına göre değerlendirilmesi gerektiğinden; birlikte görüldüğü halde, kovuşturma sırasında ayrılan dava dosyalarının konusunu oluşturan hırsızlık eylemleri nedeniyle sanığın 647 sayılı Kanunun 6. maddesinde öngörülen süreyi aşacak biçimde hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlendirilmiş olup olmadığı karar yerinde açıklanıp tartışılmadan cezanın ertelenmesine karar verilmesi,

3-Kabule göre de;

Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasa ile TCY. nın 30. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, para cezalarında bin liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmemesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, Üst. C.Savcısının ve sanık Ebubekir'in temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 22.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA