kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23580 E.N , 2004/3246 K.N.

İlgili Kavramlar

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI
TÜKETİM MİKTARININ BELİRLENMESİ

Özet
SANIĞIN KAÇAK OLARAK TÜKETTİĞİ ELEKTRİĞİN, İŞYERİNDEKİ ELEKTRİKLİ AYGITLAR VE KULLANIM SÜRELERİ GÖZETİLEREK, GERÇEK DEĞERİ TCK'NIN 522. MADDESİNİN UYGULANMASINA ESAS ALINMALIDIR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Mehmet hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 492/2, 80. maddeleri gereğince 2 sene 4 ay hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Konya İkinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 3.12.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın kaçak olarak tükettiği elektriğin iş yerinde kullanılan elektrikli aygıtlar ile lambaların sayısı ve kullanım süreleri gözönünde bulundurulmak suretiyle normal tarifeye göre saptanacak gerçek değerinin TCK'nun 522/1. maddesinin uygulanmasında esas alınması gerektiği gözetilmeden bilirkişinin katma değer ve Belediye tüketim vergileri ile gecikme cezasını ekleyerek"zamlı tarifeye göre" hesaplandığını belirttiği değer esas alınarak hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 22.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA