kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22020 E.N , 2004/1082 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK

Özet
1- SANIK HAKKINDA TCK NUN 81/2 MADDESİ UYGULANDIĞI HALDE AYNI YASANIN 522/SON MADDESİNİN AÇIK HÜKMÜNE RAĞMEN ANILAN MADDENİN 1. FIKRASINDAKİ İNDİRİMDEN YARARLANDIRILAMAYACAĞI;

2- SANIĞIN G.... İLÇESİNDEN ÇALIP P.... İLÇESİNE KULLANIP GÖTÜRDÜĞÜ MOTOR SIKLETİN, BU KULLANIMDAN DOĞAN YAĞ, YAKIT VE YIPRANMA GİDERİ TOPLAMI ÖDENMEDİĞİ HALDE, TCK NUN 52311. MADDESİNDE YARARLANDIRILAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK. nun 493/1, 522, 523/1, 59, 81/2-3 maddeleri gereğince 3 ay 11 gün hapis cezası ile mahkûmiyetine ilişkin (Adıyaman/Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 13.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi O Yer ve Üst Adıyaman C.Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmek okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Sanık hakkında TCK'nun 81/2. maddesi uygulandığı halde aynı yasanın 522. maddesinin son fıkrasının açık hükmüne rağmen anılan maddenin 1. fıkrasındaki indirimden yararlandırılması,

2-Sanığın Gölbaşı İlçesinden çalıp P İlçesine kullanıp götürdüğü motosikletin, bu kullanmadan doğan yağ, yakıt ve yıpranma gideri toplamı ödenmediği halde, TCK'nun 523/1. maddesinden yararlandırılması,

Bozmayı gerektirmiş, Üst ve O Yer Cumhuriyet Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 12.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA