kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/626 E.N , 2004/3348 K.N.

İlgili Kavramlar

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI
TÜKETİM MİKTARININ BELİRLENMESİ

Özet
SAYAÇTA DELİK OLMASI TEK BASINA SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ OLMAYIP, GERİYE DOĞRU BİR YILLIK TÜKETİM BELGELERİ GETİRTİLİP KURULU GÜCE GÖRE KAÇAK KULLANIM OLUP OLMADIĞI SAPTANMALIDIR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık İzzettin hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nın 492/2, 522, 523, 647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Bozova Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 1.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Basavcılığından onama isteyen 30.12.2002 tarihli tebliğ-name ile 29.1.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sayaçta delik tespit edilmesi tek başına suçun oluşması için yeterli olamayacağından, kaçak kullanıma ilişkin tutanak tarihinden önceki bir yıllık tüketimi gösterir belgeler getirtilip kurulu güce göre gerekli karşılaştırma yapılmadan kaçak kullanımı gösteren bir düşme olup olmadığı saptanmadan eksik soruşturma ile yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık İzzettin'in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 23.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA