kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22286 E.N , 2004/1285 K.N.

İlgili Kavramlar

SAHTECİLİK

Özet
SANIĞIN SAHTE KİMLİK VE İMZALARLA, GÖREVLİ OLDUĞU M.E. VAKFINA AİT BANKA ŞUBESİNDEKİ HESAPTAN DEĞİŞİK ZAMANLARDA TOPLAM 290.000.000 TL. ÇEKTİĞİNİN İDDİA EDİLMESİ KARSISINDA; ÖNCELİKLE SAHTECİLİĞE KONU "ÖDEME TALİMATI" BELGELERİ VE BUNA İLİŞKİN BANKA DEKONTLARININ HANGİLERİ OLDUĞU, DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENİP BELGELERDE ADLARI YAZILI KİŞİLER ADINA SANIĞIN SAHTE İMZALAR ATIP ATMADIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA SAPTANMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık Erbay hakkında yapılan duruşma sonunda; TCK.nın 339, 80, 59. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Kocaeli İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 12.11.2002 tarihli tebliğname İle 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın sahte kimlik ve imzalarla görevli olduğu M.E. Vakfına ait K.... V... Şubesindeki hesaptan değişik zamanlarda toplam 290.000.000 lira çektiğinin iddia edilmesi karşısında, öncelikle sahteciliğe konu "ödeme talimatı" belgeleri ve buna ilişkin banka dekontlarının hangileri olduğu duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlenip belgelerde adları yazılı kişiler adına sanığın sahte imzalar atıp atmadığının bilirkişi raporuyla saptanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

Sanığın Milli Eğitim Müdürü adına bankaya yönelik "ödeme talimatı" düzenleyip imzalamaya yetkili olmadığı ve sübutu durumunda eylemin TCK.nın 342/1, 80. maddelerinde uygun suçu oluşturacağı ve görevli olmaması nedeniyle de kamu davasının iddianameyle açılmasının zorunlu olduğu düşünülmeden yargılama sürdürülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Erbay savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA) 16.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA