kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/19620 E.N , 2004/3244 K.N.

İlgili Kavramlar

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI
TÜKETİM MİKTARININ BELİRLENMESİ

Özet
SUÇA KONU SAYAÇ İLE VARSA SAYAÇ AYAR VE BAKIM BELGELERİ, TUTANAK TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU 1 YILLIK ENERJİ TÜKETİM BELGELERİ GETİRTİLİP KULLANILAN ELEKTRİĞİN KAYDINA ENGEL OLACAK BİÇİMDE SAYACA EL ATILIP ATILMADIĞI, ÖDEMELERİN KURULU GÜCE UYUMLU OLUP OLMADIĞI SAPTANMALIDIR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık ... hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Çatak Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 6.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından İstenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 30.10.2002 tarihli tebliğname ile 4.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Bilirkişi raporu son oturumda okunarak sanıktan diyeceği sorulmuş olup Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.12.2002 gün, 304/429 sayılı kararı ışığında tebliğnamedeki (2) nolu bozma düşüncesi benimsenmemiş,
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sayacın Sanayi Bakanlığı mührünün kırık olduğu gerekçesiyle düzenlenen kaçak elektrik tüketimi görgü ve tesbit tutanağı içeriğinin kaçak elektrik akımının hangi yöntem ve biçimde kullanıldığını açıklayıcı nitelikte olmadığı, hükme dayanak yapılan bilirkişi görüşünün ve tutanak tanıklarının anlatımlarının varsayıma dayalı bulunduğunun anlaşılması karşısında; suça konu sayaç ile varsa Ayar Tamir Bakım Raporu ve tutanak tarihinden önce ve sonraki 1 yıllık dönemlere ilişkin enerji tüketim belgeleri yakman kurumdan getirtilip incelenerek, kullanılan elektrik enerjisinin kaydedilmesine engel olacak biçimde sayaca el atılıp atılmadığı, dönem ödemelerinin kurulu güce uyumlu olup olmadığı saptandıktan sonra sonucuna göre eylemin mühür bozmak veya kaçak elektrik kullanmak suçlarını oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet'in temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA), 22.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA