kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23183 E.N , 2004/3229 K.N.

İlgili Kavramlar

SAHTE RESMİ BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK

Özet
SANIKLARIN ÇEŞİTLİ KURULUŞLARA AİT AYRI AYRI İŞYERLERİ İÇİN GAYRİ SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI DÜZENLEYİP KULLANMA EYLEMLERİ TCK'NIN 35/1-3, 71. MADDELERİNDEKİ SUÇU OLUŞTUR.


İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık ... ve ... haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK'nın 342/1, 80, 59/2. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (İzmir Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelemesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma İsteyen 16.12.2002 tarihli tebliğ-name İle 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Sanıkların çeşitli kuruluşlara ait ayrı ayrı iş yerleri İçin sahte G.S.M. (gayrisıhhi müessese) işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleyip kullanmak biçimdeki eylemleri TCK'nın 350/1 -3, 71. maddelerine uyan suçu oluşturduğu halde TCK'nın 342/1, 80. maddeleri ile hüküm kurulması,

2-Sahte ruhsat düzenleyip kullanmak suçunun gerektirdiği hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı, suç tarihlerinin 23 Nisan 1999'dan önceye ait olması ve suçun 4758 sayılı Kanun ile değişik 4616 sayılı Kanunun 1. maddesi 5. fıkrasındaki kapsam dışı suçlar içinde yer almaması gözetilerek; 4. fıkrası uyarınca sanıklar hakkındaki kamu davasının ertelenmesine yer olup olmadığının değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Kerim ve Dilaver'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 22.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA