kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22623 E.N , 2004/3216 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
İADE VE TAZMİN
TESELSÜL

Özet
MAĞDURUN EVİNE GİREREK EV EŞYALARINI, ERTESİ GÜN YİNE AYNI EVDE MAĞDURA AİT VE DİĞER ODADAKİ DİĞER MAĞDURA AİT EŞYALARI ALAN SANIĞIN, EŞYALARIN AYRI KİŞİLERE AİT OLDUĞUNU BİTEREK DAVRANDIĞINA İLİŞKİN KANIT BULUNMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

SUÇ EŞYASINI SATIN ALANLARIN ZARARININ GİDERİLİP GİDERİLMEDİĞİ SAPTANMALIDIR,


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık ................ haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK'nın 493/1, 522, 523/1, 493/1-son, 522/1, 523, 95/2, 71. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Konya Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.9.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından kısmen onama ve kısmen bozma isteyen tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Yasal süre içinde temyiz başvurusunda bulunmayan sanık Ahmet'in bu konudaki isteğinin CMUK'nun 317. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,

Sanıklar ... ve ...'ın temyizlerine gelince;

Mağdur ...'ın evinden 25.2.2001 tarihinde yapılan hırsızlık nedeniyle sanıklar ...ve ... hakkında uygulama yapılırken hüküm fıkrasında ... yerine ...'in adının yazılması gerekçeye, kabule ve uygulamaya göre yerinde düzeltilmesi olanaklı yazım hatası olarak nitelendirilerek bu husus sanık ... yönünden bozma nedeni yapılmamış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Mağdur ...'ın evine 25.2.2001 tarihinde sanık ... ile birlikte girerek adı geçene ait ev eşyasını, ertesi gün ise sanıklar ... ve ... ile birlikte girip mağdur ...'a ait ev eşyası ile yakınan ...'nin aynı evin bir odasında bulunan halılarını çaldığı anlaşılan sanık ...'ın aldığı şeylerin ayrı ayrı kişilere ait olduğunu bilerek davrandığına ilişkin kanıt bulunmadığı gözetilmeden TCK'nın 493/1-son, 80. maddeleri yerine 493/1 -son, 71. maddeleri ile hüküm kurulması,

2-Sanıklar hakkında TCK'nın 522/1. maddesinin uygulanması sırasında kabule esas alınan değer ve dayanağının denetime olanak sağlayacak biçimde karar yerinde gösterilmemesi,

3-Suç eşyasını satınalanların zararının giderilip giderilmediği saptanmadan sanıklar hakkında TCK'nın 523/1. maddesinin uygulanması,

4-Sanık ...'ın hürriyeti bağlayıcı cezalarının toplanması sırasında da yanılan yasa maddesinin TCK'nın 71 yerine 72. maddesi olarak gösterilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve...'ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), CMUK'nun 325. maddesi gereğince (1) ve (2) nolu bozma nedenlerinden temyiz isteminin reddine karar verilen sanık ...'in de yararlandırılmasına, sanıklar ...ve ...'ın kazanılmış haklarının CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca korunmasına, 22.3.2004 gününde, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA